Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez spółkę Paweł Kłosiński Usługi z siedzibą w ul. Barlickiego 7, 14-200 Iława („my” lub „Paweł Kłosiński Usługi”), w szczególności danych osobowych użytkowników strony www.ppogrody.pl (dalej zwanej „Serwisem”), uwzględniając postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Osoby korzystające z Serwisu proszone są o uważne przeczytanie poniższej treści.

O NAS

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest, w rozumieniu przepisów RODO, spółka Paweł Kłosiński Usługi. Paweł Kłosiński Usługi zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów i odwiedzających, którzy korzystają ze stron internetowych lub usług Spółki (zwanych łącznie „Użytkownikami”). W niniejszej polityce prywatności określono sposoby gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników. Wszelkie pytania na temat niniejszej polityki prywatności lub opisanych w niej praktyk prosimy kierować pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl lub ul. Barlickiego 7, 14-200 Iława.

INFORMACJE OBJĘTE POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych, w tym informacji o Użytkownikach, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Niniejsza polityka prywatności obejmuje wszystkie strony internetowe i usługi należące do Spółki („Usługi”). Niniejsza polityka prywatności nie reguluje sposobów wykorzystywania lub udostępniania danych gromadzonych przez Użytkowników w trakcie korzystania z naszych Usług.

Kupując nasze Usługi, masz świadomość, że Twoje dane osobowe będą przez nas gromadzone, wykorzystywane i udostępniane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.  Przetwarzanie oznacza wszelkie działania z wykorzystaniem danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie, czy niszczenie.

Gdy korzystasz z naszych Usług, pozyskujemy od Ciebie określone poniżej informacje. Informacje te gromadzimy w celach określonych w części „W jaki sposób wykorzystujemy dane”.

 • Informacje, które podajesz przed i podczas rejestracji, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, lokalizacja geograficzna i branża, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (w celu uzyskania wsparcia lub w innym celu) lub w trakcie korzystania z naszych produktów lub Usług;
 • Dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i odnoszące się do naszych Usług, w tym: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, lokalizacja geograficzna, przeglądane podstrony, jak wyglądała Twoja droga do wejścia na stronę i wyjścia z niej (kliknięte linki), gdy aktualizujesz swoje dane, kontaktujesz się z nami lub zamawiasz nowe Usługi, metadane na temat korzystania z naszych Usług przez Ciebie i Twoje kontakty, wysyłane przez Ciebie wiadomości e-mail (w tym kliknięcia i wejścia), problemy wymagające naszego wsparcia, urządzenia lub inne metody komunikacji, których używasz, aby korzystać z Usług. Dane te przechowywane są w różnych miejscach w obrębie naszej infrastruktury, w tym w logach systemowych, bazach danych lub systemach analitycznych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE

Te lub inne informacje na Twój temat przetwarzamy w następujących celach:

1) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w szczególności:

 • Aby świadczyć zamówione przez Ciebie Usługi;
 • Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usług;
 • Aby udostępniać użyteczne dla Ciebie treści;
 • Aby udzielić Ci żądanych informacji lub wsparcia technicznego;
 • Aby diagnozować problemy z serwerami i Usługami;
 • Aby komunikować się z Tobą;

2) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności:

 • Aby oferować i ulepszać Usługi;
 • Aby ułatwić Ci poruszanie się po naszych stronach internetowych i korzystanie z Usług;
 • Aby zwiększyć skuteczność działań związanych z promocją i marketingiem produktów i usług własnych bądź innych firm oraz kierować ofertę produktów i usług do odpowiedniej grupy potencjalnych klientów (gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, wykorzystywanie danych osobowych do marketingu i targetowania odbywa się za zgodą Użytkownika);
 • Aby stosować się do programów bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności obowiązujących w naszej Spółce;
 • Aby administrować naszymi stronami;
 • Aby dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • Aby móc zaoferować Ci Usługi bardziej spersonalizowane i dostosowane do Twoich potrzeb;
 • Do innych celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Otrzymywane informacje wykorzystujemy również w formie zbiorowej i anonimowej do tworzenia sprawozdań i statystyk dotyczących np. trendów w dziedzinie wyszukiwania mobilnego, wskaźników mailingowych (open rate) dla danej branży, najlepszych praktyk prowadzenia kampanii lub liczby Użytkowników, którzy mieli kontakt z naszymi stronami, kliknęli w link do nich, zapoznali się z naszą ofertą lub zakupili nasze produkty lub Usługi.

Dane osobowe, które udostępniasz nam wysyłając do nas wiadomość e-mail, zostaną przez nas wykorzystane wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie, przedstawienia oferty lub świadczenia Usług. Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane w bazie danych w trybie offline i nie będą udostępniane stronom trzecim.

Jeżeli podasz nam jakiekolwiek dane dotyczące płatności, zostaną one wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia płatności za Usługi.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Jak wyjaśniono poniżej, niektóre dane osobowe zostaną udostępnione:

a) Podmiotom przetwarzającym (procesorom), w tym:

 • naszym partnerom;
 • zewnętrznym usługodawcom i dostawcom;

b) upoważnionym Użytkownikom wewnątrz Twojej organizacji;

c) z przyczyn prawnych, na żądanie upoważnionych organów.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZEWNĘTRZNYM USŁUGODAWCOM I DOSTAWCOM

Zdarza się, że zawieramy umowy ze starannie wyselekcjonowanymi stronami trzecimi, które, działając jako procesorzy na naszą rzecz, pomagają nam świadczyć Usługi klientom (zajmując się np. obsługą klienta, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyć, dostarczaniem technologii informacyjnych czy przechowywaniem danych) lub pomagają nam prowadzić własną działalność marketingową i reklamową (w tym dostarczając nam informacji analitycznych lub świadcząc usługi optymalizacji stron pod wyszukiwarki (SEO)). Korzystamy z narzędzia do analizy Google Analytics oraz narzędzia do optymalizacji Google Search Console. Zgodnie z postanowieniami zawartych między nami umów, stronom tym zabrania się wykorzystywania danych osobowych Użytkowników do celów innych niż, do których zostały udostępnione.

Niektórym stronom trzecim udostępniamy również informacje niebędące danymi osobowymi, w tym mediom, ekspertom branżowym, partnerom marketingowym i reklamowym, dostawcom, klientom czy potencjalnym klientom lub partnerom. Udostępniamy, na przykład, informacje na temat trendów w dziedzinie wyszukiwania mobilnego, wskaźników kliknięć lub liczby Użytkowników, którzy zapoznali się z naszą ofertą lub zakupili nasze produkty lub Usługi.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH UPOWAŻNIONYM ORGANOM

Jeżeli jest to wymagane przez prawo, możemy ujawnić Twoje dane osobowe sądom powszechnym, organom ścigania lub innym odpowiednim organom, w celu przeprowadzenia śledztwa, udzielenia odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądu, wszczęcia postępowania prawno-sądowego lub zastosowania innego środka prawnego.

Takie udostępnienie może wiązać się z przekazaniem Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z naszą polityką poinformujemy Cię, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, jeżeli będziemy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim w związku z wezwaniem sądowym.

BEZPIECZEŃSTWO

Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych nie jest w pełni bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług lub poczty elektronicznej. Wszelkie informacje przekazujesz na własne ryzyko. Gdy otrzymamy od Ciebie informacje, zastosujemy wobec nich odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą lub nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem lub modyfikowaniem.

Jeżeli masz podejrzenie, że ktoś uzyskał dostęp do Twoich informacji i wykorzystuje je w sposób nieupoważniony, natychmiast napisz do nas pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl.

WYBÓR/REZYGNACJA

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub zmienić swoje preferencje. Aby to zrobić, napisz do nas pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl. Niektóre nasze wiadomości dotyczą bezpośrednio przeprowadzonych transakcji lub świadczonych Usług (np. ważne powiadomienia o koncie lub informacje o rachunku). Warunkiem utworzenia konta dla Usług oferowanych przez Spółkę jest zgoda na otrzymywanie takich wiadomości. Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości dotyczących transakcji i Usług, musisz anulować konto dla Usług Spółki. Aby anulować konto w Spółce, postępuj zgodnie z instrukcjami określonymi w warunkach świadczenia danej Usługi Spółki. Po anulowaniu konta nadal możesz otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, chyba że zrezygnujesz z ich otrzymywania w sposób opisany powyżej.

COOKIES

Używamy plików „Cookies”, aby określić, które obszary naszej strony były najczęściej odwiedzane. Plik Cookie to niewielki zbiór danych zapisywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym poprzez przeglądarkę, nasze strony internetowe lub wiadomości e-mail, które do Ciebie wysyłamy. Używamy ich, żeby spersonalizować treści wyświetlane dla Ciebie na naszej stronie. W większości przeglądarek istnieje opcja wyłączenia plików Cookies. Pliki Cookies, których używamy, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony, pomagają nam zwiększyć wydajność działania strony, dostosować jej funkcje i wyświetlać odpowiednie dla Ciebie reklamy. Jeżeli wyłączysz pliki Cookies, wiele funkcji na naszej stronie może działać nieprawidłowo. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach Cookies.

Więcej informacji uzyskasz w naszej Polityce Cookies.

INFORMACJE OD STRON TRZECICH

Aby zarządzać informacjami, które otrzymujemy na Twój temat z mediów społecznościowych lub innych stron trzecich (jeżeli dotyczy), musisz postępować zgodnie z instrukcjami danej strony trzeciej dotyczącymi aktualizowania informacji lub zmiany ustawień prywatności. Niniejsza polityka prywatności obejmuje swoim zakresem gromadzone przez nas informacje, a informacje gromadzone przez stronę trzecią przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w danej stronie trzeciej. Ustawienia prywatności stosowane w witrynie strony trzeciej nie mają zastosowania dla informacji gromadzonych przez nas bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe, aby móc świadczyć Tobie Usługi oraz w przypadku, gdy jest to konieczne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub wyegzekwowania postanowień umowy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo jak będziesz korzystał z naszych Usług (do dnia zaprzestania świadczenia Usług); w przypadku jakiegokolwiek sporu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Będziemy również przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli zgodnie z przepisami prawa będziemy do tego zobowiązani po zaprzestaniu świadczenia Usług.

TWOJE PRAWA

Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Niepodanie określonych w danym procesie danych uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu oferowanych przez naszą Spółkę.

Przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Poniżej opisano pokrótce te prawa oraz sposoby ich egzekwowania. Pamiętaj, że zanim rozpoczniemy egzekwowanie Twoich praw, poprosimy Cię o weryfikację tożsamości poprzez podanie informacji znanych wyłącznie posiadaczowi konta. Aby dochodzić swoich praw, napisz do nas pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl.

DOSTĘP

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, uzyskać dostęp do tych danych i do niektórych informacji na temat sposobów ich wykorzystywania oraz podmiotów, którym te dane są udostępniane. Aby uzyskać informacje i dostęp do danych, napisz do nas pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl.

PRZENOSZENIE

Masz prawo uzyskać część udzielonych nam przez Ciebie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wiążącej nas umowy i za Twoją zgodą, w usystematyzowanym, powszechnie używanym, czytelnym dla urządzeń formacie. Masz również prawo wnioskować o przekazanie takich danych osobowych stronie trzeciej. Jeżeli chcesz, żebyśmy przekazali dane osobowe stronie trzeciej, pamiętaj o dokładnym wyszczególnieniu danych strony trzeciej. Przekażemy Twoje dane osobowe stronie trzeciej, pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych po otrzymaniu ich przez stronę trzecią.

SPROSTOWANIE

Masz prawo wymagać od nas poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne. Składając wniosek o korektę danych, wyjaśnij szczegółowo, dlaczego uważasz, że posiadane przez nas informacje na Twój temat są nieprawidłowe lub niekompletne. W ten sposób będziemy mogli ocenić, czy korekta danych jest konieczna. W trakcie weryfikowania przez nas, czy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, których dotyczy wniosek, na zasadach opisanych poniżej.

USUWANIE

Masz prawo wymagać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • gdy uważasz, że przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest już konieczne;
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą chcesz wycofać;
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Ty nie wyrażasz zgody na takie przetwarzanie;
 • nie chcesz już, żebyśmy używali Twoich danych do wysyłania Tobie wiadomości marketingowych;
 • uważasz, że bezprawnie przetwarzamy Twoje dane.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DO PRZECHOWYWANIA

Masz prawo wymagać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych do celów innych niż przechowywanie w następujących okolicznościach:

 • Uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, i na czas weryfikowania ich prawidłowości chcesz ograniczyć ich przetwarzanie;
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bezprawne, ale Ty zamiast wymagać od nas usunięcia tych danych, chcesz, żebyśmy ograniczyli ich wykorzystywanie;
 • Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, jednak Ty wymagasz od nas ich przechowywania na wypadek konieczności ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i chcesz, żebyśmy zaprzestali przetwarzania tych danych w czasie, gdy ustalamy, czy istnieje nadrzędny interes w ich dalszym przechowywaniu.

SPRZECIW

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zobowiązujemy się rozpatrzyć Twój wniosek. Przedstaw nam szczegółowe uzasadnienie, na podstawie którego będziemy mogli ocenić, czy istnieje nadrzędny interes w dalszym przetwarzaniu takich danych lub czy ich przetwarzanie jest konieczne z uwagi na roszczenia prawne.

Ponadto masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Tobie wiadomości marketingowych, a także tworzenia profilu użytkownika w celach marketingowych. W odpowiedzi na Twój sprzeciw jesteśmy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tym celu.

WYCOFANIE ZGODY

Jeżeli udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz ją wycofać, pisząc do nas pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl.

DZIECI

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. W związku z tym nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia. Jeżeli rodzic lub opiekun poweźmie wiadomość, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego/jej zgody, rodzic lub opiekun powinien nas o tym powiadomić. Jeżeli poweźmiemy wiadomość, że dziecko poniżej 18. roku życia przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z naszej bazy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przekazywane do bezpiecznej bazy danych w trybie offline i tam będą przechowywane/przetwarzane. Jest to konieczne do świadczenia Tobie zamówionych Usług. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych i zgodność z niniejszą polityką.

Administratorem danych jest spółka Paweł Kłosiński Usługi zarejestrowana w Polsce, pod adresem ul. Barlickiego 7, 14-200 Iława W przypadku Użytkowników będących rezydentami UE przekazywanie danych osobowych do Spółki lub stron trzecich odbywa się (i) na podstawie klauzuli wzorcowych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw spoza UE, zgodnie z decyzją Komisji 2004/915/WE oraz 2010/87/UE; lub (ii) zgodnie z Umową między UE a USA dotyczącą standardów ochrony danych osobowych (Privacy Shield Framework).

Aby uzyskać kopię umowy o przekazywaniu danych lub informacje na temat stosowanych przez nas środków ochrony, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Spółki. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem pawel.klosinski@ppogrody.pl.

SKARGI

Wszelkie skargi co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kierować pod adres pawel.klosinski@ppogrody.pl. Zobowiązujemy się rozpatrzyć każdą z nich.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki prywatności w dowolnej chwili, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym tutaj, w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej www.ppogrody.pl. Dalsze korzystanie z Usług zostanie uznane za akceptację takich zmian.

Galeria realizacji
 • 1
 • 2
 • 3
 • >>

Budowa ogrodu z systemem nawadniania, tarasem, trawnikiem, chodnikiem i rabatami w Majdach - miniaturaPodczas realizacji zlecenia nasz Inwestor zaufał nam w pełni, dając nam wolną rękę do działania. Pracowaliśmy zdalnie, a nasz Klient był informowany o postępach na bieżąco. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak realizowaliśmy kolejne etapy prac.

budowa_drewnianego_ogrodzenia_olsztynNaszym głównym zadaniem podczas tej realizacji było zbudowanie muru odgradzającego dwie części domu bliźniaczego. Całość miała zostać poprowadzona przez wspólny sąsiedzki taras oraz kończyć się na drugim końcu działki.

Budowa ogrodu z systemem nawadniania w Iławie - miniaturaTym razem podjęliśmy się zadania wyłożenia trawnika na działce o powierzchni ponad 800 m2. Dodatkowo wykonanym przez nas elementem był system nawadniający, a całość powierzchni działki miała być idealnie płaska. Po wstępnej ocenie uwarunkowań terenu, przystąpiliśmy do prac.

Budowa przydomowego ogrodu z rabatami, systemem nawadniającym i tarasem w Redykajnach pod Olsztynem - miniaturaTym razem Klientowi zależało na szybkiej budowie przydomowego ogrodu wraz z tarasem. Ze względu na specyfikę podłoża byliśmy zmuszeni do początkowego osuszenia terenu. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak poradziliśmy sobie z realizacją projektu.

Budowa przydomowego ogrodu z rabatami i systemem nawadniającym w Redykajnach pod Olsztynem - miniaturaTym razem zlecenie polegało na budowie przydomowego ogrodu z rabatami i systemem nawadniającym. Po naszej stronie znalazło się także wykonanie chodnika, miejsca pod altanę oraz muru oporowego. Mimo niesprzyjającej pogody projekt udało się ukończyć na czas. Prześledź realizację naszych prac w artykule poniżej.

Budowa ogrodu z tarasami oraz podjazdu brukowanego w Stawigudzie pod Olsztynem - miniaturaZlecenie obejmowało budowę przydomowego, stopniowanego ogrodu oraz wyłożenie parkingu i podjazdu z kostki brukowej. Całość miała stanowić kompozycję w stylu wiejskiego podwórza warmińskiego. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jakie wyzwania czekały na nas podczas realizacji tego zlecenia.

Budowa podjazdu brukowanego w Zielonowie pod Olsztynem - miniaturaZe względu na fakt, iż wcześniej wyłożony płaski kamień na posiadłości naszego Klienta nie wpasowywał się w koncepcję domu wypoczynkowego, zdecydował się on na wykonanie nowej nawierzchni z niezniszczalnego drogowego kamienia porozbiórkowego. Całość wyłożonej powierzchni miała wynieść 400 m2. Po wysłuchaniu wizji naszego Klienta, zabraliśmy się do pracy.

Budowa ogrodzenia murowanego działki domu jednorodzinnego Ruś Olsztyn - miniaturaTym razem podjęliśmy się budowy frontowego muru odgradzającego podwórze domu jednorodzinnego. Dodatkowo wykonanym przez nas elementem był murowany śmietnik. Jest to kontynuacja zlecenia, w którym wcześniej wykonaliśmy ogrodzenie zewnętrzne, wyłożyliśmy trawnik, kostkę brukową oraz zbudowaliśmy system nawadniający.

Budowa ogrodu PoznańInwestycja obejmowała kompleksowe stworzenie ogrodu przy nowo wybudowanym szeregowcu w Poznaniu. Podczas tego zlecenia zajęliśmy się budową tarasu, ułożeniem trawnika, stworzeniem rabat oraz systemu nawadniającego. Nie obyło się również bez wyłożenia kostki brukowej nadającej ogrodowi walor zarówno estetyczny jak i funkcjonalny. Projekt został wykonany z myślą o ułatwieniu pielęgnacji i utrzymania ogrodu. 

 Budowa podjazdu z kamienia naturalnego w stylu warmińskim w Rusi pod Olsztynem - Zdjęcie 1Naszym głównym zadaniem w tym projekcie było wyłożenie podjazdu z kamienia pod domem jednorodzinnym w stylu warmińskim. Aby zachować nasz regionalny charakter Klientka zdecydowała się na naturalny, porozbiórkowy, trudniejszy w zdobyciu kamień. Pochodzi on prawdopodobnie z jednej ze starych brukowanych olsztyńskich dróg.  

Budowa podjazdu w stylu wiejskim z kostki granitowej w Karpowie pod Ostródą - MiniaturaZlecenie polegało na wykonaniu podjazdu w stylu wiejskim z kostki granitowej. Po omówieniu wizji Klienta i wykonaniu projektu przez naszą projektantkę przystąpiliśmy do działania.

Budowa ogrodu z systemem nawadniania i oświetleniem Bartążek - ZdjęcieW tym projekcie zbudowaliśmy przydomowy taras wypoczynkowy ze schodami i balustradą z naturalnej deski tarasowej. Taras został wykonany według wizji naszej Klientki. Po przekazaniu pomysłu zaczerpniętego z branżowych gazet przystąpiliśmy do działania.

Budowa ogrodu z tarasem w Nowej Wsi pod Iławą - Zdjęcie 1Tym razem podjęliśmy się budowy ogrodu z rabatami oraz zadbaliśmy o powiększenie strefy wypoczynkowej. Optycznie zwiększyliśmy taras wypoczynkowy o dodatkową powierzchnię z trawnikiem. Zależało nam na jak najszybszym wykonaniu strefy użytkowej, ponieważ okres letni miał się ku końcowi. Dzięki tej części nasi Klienci mieliby okazję do cieszenia się ostatnimi sierpniowymi promieniami słońca na wykonanym trawniku.

Budowa ogrodu z systemem nawadniania i oświetleniem Bartążek - Zdjęcie 2Głównym celem tej realizacji było wybudowanie łatwego w utrzymaniu ogrodu przy domu jednorodzinnym wraz z systemem nawadniania, tarasem, trawnikiem z rolki, rabatami i zdalnym oświetleniem. Tak, aby nasz Klient mógł spędzać wolny czas na świeżym powietrzu nawet po zmierzchu.

Naszą kolejną realizacją było zagospodarowanie działki o powierzchni 100 m2 zgodnie z projektem wykonanym przez inną firmę.

Naszą kolejna realizacją było opracowanie projektu zagospodarowania niewielkiego patio otoczonego budynkami mieszkalnymi oraz wykonanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Tym razem zmierzyliśmy się z dużym projektem, jakim była, najprościej rzecz ujmując, zamiana zachwaszczonej łąki na zadbany trawnik na pochyłym terenie. Prace zajęły nam trzy miesiące ale efekt był oszałamiający.

Prowadzimy elastyczną politykę wobec naszych Klientów, co przynosi świetne efekty podczas realizacji. Zobacz przykład zlecenia, podczas którego przychyliliśmy się do prośby przyszłego Inwestora, by zakończyć je ze spektakularnym efektem.